اهداف و وظایف معاون اداری و مالی

 

اهداف و وظايف معاونت اداري و مالي

 

 • همکاری با رییس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
 • ايجاد هماهنگي بين فعاليت‏ ها و هدايت اقدامات جاري مديريت‏ هاي زير مجموعه معاونت.
 • تهيه و تدوين خط مشي مديريت‏ هاي تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنين ابلاغ مصوبات و مقررات جاري به واحدهاي مربوطه.
 • نظارت دقيق و مستمر و مستقيم بر فعاليت‏ هاي اداري، مالي، تشكيلاتي، عمراني واحدهاي تابعه.
 • نظارت مستقيم بر اجراي قوانين اداري و مالي كه از سوي مراجع ذيصلاح كشور تدوين و به دانشگاه ابلاغ مي‏ گردد.
 • برنامه‏ ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز.
 • برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت ‏های مشاور و پیمانکار برای طرح‏ های عمرانی.
 • نظارت بر حسن اجراي طرح‏ هاي عمراني، قراردادهاي ساختماني و تأسيساتي.
 • تهيه و تدارك كليه وسايل و ملزومات مورد نياز دانشگاه.
 • دريافت كمك ‏هاي مردمي و واريز آن به حساب كمك‏ هاي مردمي دانشگاه.
 • نظارت دقيق بر كليه خريدها.
 • نظارت دقيق بر كليه اموري كه داراي بار مالي بوده و براي دانشگاه ايجاد تعهد نمايد.
 • صدور ابلاغيه‏ هاي اداري و مأموريت‏ ها براي اعضاي هيأت علمي.
 • نظارت بر تهيه گزارش‏ هاي ماهانه، سالانه معاونت و ارسال آن به رياست دانشگاه.
 • صدور بخشنامه‏ هاي اداري، مالي، دانشگاه.
 • نظارت دقيق بر سياست‏ ها و خط مشي‏ هاي كلي برنامه‏ ريزي نيروي انساني.
 • نظارت بر امور مربوط به كميسيون بهره‏ وري و تحول اداري، نظام بررسي و پذيرش پيشنهادها، تكريم ارباب رجوع، هيأت اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيأت علمي، کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، كميسيون مناقصه و مزايده و ... .
 • نظارت بر امور دبيرخانه مركزي دانشگاه.
 • ارائه گزارش‏ های توجیهی لازم به رییس دانشگاه و سایر مراجع ذیربط.
 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.