معرفی معاون اداری و مالی

دکتر مصطفی خجسته­ نژند                          

استاديار دانشگاه بناب، متولد سال 1363شهرستان بناب، دیپلم خود را در سال 1380در رشته ریاضی و فیزیک از دبیرستان نمونه دولتی ولیعصر (عج)شهرستان بناب اخذ نموده و در سال 1381 از  همین مرکز پیش دانشگاهی فارغ التحصیل شدند. ایشان مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی ماشینهای کشاورزی از دانشگاه ارومیه در سال 1385، مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی از دانشگاه تهران در سال 1387 و مدرک دکتری خود را از دانشگاه تربیت مدرس در فروردین ماه سال 1393 اخذ نمودند. دکتر خجسته نژند از سال 1389 بورسیه دانشگاه بناب بوده و خرداد ماه سال 1393 بصورت رسمی فعالیت علمی خود را در این دانشگاه آغاز نمودند. ایشان از 15 مهرماه 1393 به عنوان معاون اداری، مالی دانشگاه بناب انتخاب شدند و همچنین از ترم اول سالتحصیلی 94-93 به عنوان استاد مدعو با تدریس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با دانشگاه تربیت مدرس نیز همکاری دارد.

اطلاعات تماس:

آدرس: بناب، بزرگراه ولایت، دانشگاه بناب، دانشکده فنی و مهندسی، اتاق 305 (هیات علمی) یا دفتر معاونت اداری، مالی دانشگاه بناب.

تلفن تماس: 37743801-041

آدرس پست الکترونیکی: khojasteh@bonabu.ac.ir

khojastehnazhand@gmail.com

 

مسئولیتهای اجرائی فعلی:

معاون اداری و مالی دانشگاه بناب از مورخه 15/07/1393

رئيس و عضو هيات اجرائي كاركنان دانشگاه بناب

عضو اصلی کمیته تخلفات اداری دانشگاه بناب

عضو شورای فرهنگی دانشگاه بناب

عضو شوراي دانشگاه بناب

 

سوابق اجرائی:

دبیر اجرائی دومین همایش دانشجویان بنابی داخل و خارج کشور، 6 شهریور 1393، دانشگاه بناب.

دبیر ستاد هفته پژوهش شهرستان بناب در سال 1393، 24 الی 26 آذرماه 1393.


شرکت در مجامع بین­ المللی

شرکت در دوره فرصت مطالعاتی مقطع دکتری در بخش MeBioS دانشگاه لوون بلژیک به مدت 8 ماه.