آرشیو آرشیواخبار اداری و مالی

نشست مدیران اجرایی و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه برگزار شد

(1875)

سه شنبه 1 مهر 1393

تجلیل ریاست محترم دانشگاه از کارکنان شرکتی

(3322)

سه شنبه 16 ارديبهشت 1393

برگزاری کارگاه آموزشی سیستم اتوماسیون پیشرفته اداری در دانشگاه

(2809)

سه شنبه 7 آبان 1392

مراسم گراميداشت هفته دولت وروز كارمند در دانشگاه بناب

(2221)

سه شنبه 5 شهريور 1392

تجليل از همكاران شركتي دانشگاه بناب در هفته دولت

(1993)

يکشنبه 3 شهريور 1392

بازديد سرزده رياست و مشاور محترم رئيس از مديريت امور اداري دانشگاه بناب

(1342)

شنبه 2 شهريور 1392

هفته دولت گرامي باد.

(867)

چهارشنبه 30 مرداد 1392

انتصاب جناب آقاي مجتبي پور به سمت مشاور عالي رئيس و رئيس حوزه رياست دانشگاه بناب

(1665)

چهارشنبه 16 مرداد 1392

بيانيه هيأت رئيسه دانشگاه بناب

(1541)

قابل توجه دانشگاهيان عزيز به استناد نامه مورخه 6/3/92 به شماره 31401/11 رؤساي محترم دانشگاههاي كشور به شوراي محترم نگهبان و اعلام بي طرفي دانشگاه ها در انتخابات رياست محترم جمهوري اسلامي سال 92

يکشنبه 12 خرداد 1392

برگزاري جلسات هيأت رئيسه دانشگاه بناب

(1243)

روابط عمومي

شنبه 11 خرداد 1392