تاریخ : پنجشنبه 26 شهريور 1394     |     کد : 497

قابل توجه دانشجویان دوره شبانه

-

کلیه دانشجویان شبانه لازم است بعد از حذف و اضافه از انتخاب واحد خود پرینت گرفته و پس از امضا امورمالی به تاییدیه استاد راهنما برسانند .

 امور مالی دانشگاه بنابPDF