واحد سازمانی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:اروج زاده
سمت سازمانی :رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی شماره تماس :1332
تحصیلات:
- فوق لیسانس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
- کارشناسی: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :