واحد سازمانی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:اروج زاده
سمت سازمانی :مسئول آموزش های آزاد و مجازی , کارشناس فناوری اطلاعات شماره تماس :1332
توضیحات:
- فوق لیسانس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
- کارشناسی: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :