واحد سازمانی
نام کارمند :مجید نام خانوادگی:قربان نژاد
سمت سازمانی : رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شماره تماس :37738180
ایمیل:  Majid.ghorbannezhad@yahoo.com
شماره تماس : 37738180
تلفن داخلی: 1101
فکس:37740800

 
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :