واحد سازمانی
نام کارمند :رسول نام خانوادگی:رجب زاده
سمت سازمانی :رئیس گروه امور برنامه ریزی آموزشی شماره تماس :1314
دانشجویان عزیز می توانند از قسمت تماس الکترونیکی و یا از طریق آدرس ایمیل bonabu.amoozesh932@yahoo.com  مشکلات آموزشی خود را در میان بگذارند.
با تشکر
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :